GAZDAR

 • Pierwsze uruchomienie

  Niektóre produkty, aby były objęte gwarancją, wymagają pierwszego uruchomienia przez autoryzowanego serwisanta. Szczegóły można znaleźć w książce gwarancyjnej urządzenia. Do pierwszego uruchomienia należy przygotować:

   kartę gwarancyjną, uzupełnioną o wpis i pięczątkę sprzedawcy, instalatora i kominiarza

   protokół od kominiarza

   fakturę zakupu

   dokumentację techniczną (potrzebny jest numer kotła z naklejki dołączonej do dokumentacji. Numer może być już naklejony w kolte lub na nim)

  W trakcie pierwszego uruchomienia autoryzowany serwisant sprawdza podłączenia, uruchamia, reguluje parametry kotła, sprawdza zabezpieczenia i zapoznaje użytkownika z działaniem kotła.


 • naprawy gwarancyjne

  Dzięki gwarancji użytkownik ma prawo do bezpłatnej wymiany podzespołów uszkodzonych w wyniku wady fabryczne. Gwarancja przestaje obowiązywać, jeśli:

   wygaśnie

   eksploatacja urządzenia była niezgodna z przepisami

   awaria nastąpiła na skutek czynników zewnętrznych

   awaria jest wynikiem naturalnego zuycia eksploatacyjnego, a nie wady fabrycznej


 • naprawy pogwarancyjne

  Po wygaśnięciu gwarancji wciąż należy regularnie przeprowadzać przeglądy techniczne i niezbędne naprawy jeśli użytkownik nie zamierza zbyt często kupować nowego kotła c.o. Kiedy gwarancja wygasa, nasi klienci wciąż mogą liczyć na zniżki firmowe:


   zniżka od 10% do 30% dla stałych klientów. Warunkiem bycia naszym stałym klientem jest przeprowadzanie przeglądów technicznych kotła c.o. co najmniej raz na dwa lata

   wiosenna zniżka do 15%


 • konserwacje

  Konserwacja kotła gazowego:

   czas trwania: do 1 godziny

   kocioł zostaje rozebrany, odkurzony i wyczyszczony. Czasami konieczne jest odkamienianie

   elementy instalacji gazowej w kotle są sprawdzane pod względem szczelności

   na podstawie wyników analizy spalin regulowany jest zawór gazowy



 • Konserwacja kotła olejowego:

   czas trwania: do 2 godzin

   kocioł zostaje rozebrany i oczyszczony z sadzy

   wymiana filtra olejowego oraz dyszy

   kontrola szczelności połączeń, stanu elektrod zapłonowych i fotokomórki

   analiza spalin, pomiar ciśnienia oleju w pompie

   często konieczna jest regulacjia składu mieszanki olej-powietrze


  Jeśli w kotle c.o. gazowym lub olejowym dojdzie do awarii któregoś podzespołu, to należy go wymienić.


 • Przeglądy

  Dzięki przeglądom użytkownik może "trzymać rękę na pulsie" swojego kotła c.o. i mieć pewność, że jest w odpowiednim stanie technicznym. Przegląd techniczny kotła należy wykonać najlepiej raz w roku, a najrzadziej co dwa lata. Dzięki temu można zapobiec lub usunąć problemy wynikłe z zużycia eksploatacyjnego zanim jeszcze zaczną one doskwierać użytkownikowi.

Copyright © gazdar.pl